Photios Hatziantoniou - Names - Orthodoxia

Photios Hatziantoniou

 • Bishop, Malavi
 • Malawi
 • Niabandwe Blantyre Chileka, P.O.BOX 1854, Malawi
 • +30 697 9806293, +265984812823
 • bishopofmalawi@gmail.com
 • diak
 • p.
 • .
 • Chancellor of the Holy Metropolis of Irinopolis
 • Dean and Spiritual Father of the Holy Patriarchal Monastery of St Savvas
 • born Nikaio Attikis
 • elected B Malawi - new eparchy
 • B Malawi (Patr Theodoros)