ALEXANDRIA - Churches - Orthodoxia

ALEXANDRIA

Patriarchate of Alexandria and all Africa * Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Name Title Eparchy Residence
Theodoros Nikolaos Horeftakis Head   Alexandria EGYPT Alexandria
Agathonikos Nikolaidis Bishop     TANZANIA
Alexandros Georgios Gianniris Metropol     Lagos NIGERIA Lagos
Alexios Panagiotis Leontaritis Metropol     Tunis TUNESIA Tunis
Athanasios Kykkotis Metropol     Moskva ROSSIJA Moskva
Athanasios Amos Akunda Bishop     Mega City Kisumu KENYA Mega City Kisumu
Chariton Mousoungayi Bishop    
Chrysostomos Georgios Karagunis Bishop     Maputo MOZAMBIQUE Maputo
Chrysostomos Dimitrios Maidonis Bishop     Bukoba TANZANIA Bukoba
Chrysostomos Nikolaos Xynos Bishop    
Damaskinos Papandreou Metropol     Johannesburg SOUTHAFRICA Johannesburg
Daniel Dimitrios Biazis Metropol     Addis Ababa ETHIOPIA Addis Ababa
Dimitrios Themistokles Zacharengas Metropol     Dar es salaam TANZANIA Dar es salaam
Emmanuel Xenophon Kagias Metropol     Cairo EGYPT Cairo
Gabriel Raftopulos Metropol     Alexandria EGYPT Alexandria
Gennadios Stylianos Stantzios Bishop     Gaborome BOTSWANA Gaborome
Georgios Georgios Vladimirou Metropol     Athens GREECE Athens
Germanos Nikolaos Galanis Metropol    
Gregorios Georgios Stergiou Metropol     Yaounde KAMERUN Yaounde
Hierotheos Petrakis Bishop     Nikaia GREECE Nikaia
Ieronymos Mouzey Metropol     Kampala UGANDA Kampala
Ignatios Paulos Sennís Metropol     Antananarivo MADAGASCAR Antananarivo
Ignatios Mandelidis Metropol     Kinshasha KONGO Kinshasha
Innokentios Biakatonta Metropol     Bujubura BURUNDI Bujubura
Joakim Ioannis Tsakiris Metropol    
Joannis Tsaphtaridis Metropol     Lusaka ZAMBIA Lusaka
Jonah Luanga Metropol     Kampala UGANDA Kampala
Kallinikos Pippas Metropol     Port Said EGYPT Port Said
Kosmas Thasitis Bishop    
Makarios Andreas Tillyridis Metropol     Nairobi KENYA Nairobi
Markos Theodosis Bishop     Mega City Kisumu KENYA Mega City Kisumu
Meletios Meletios Kamiloudes Metropol     Kolwezi KONGO Kolwezi
Meletios Konstantinos Koumanis Metropol     Tunis TUNESIA Tunis
Narkissos Samer Gammoh Metropol     Port Said EGYPT Port Said
Nektarios Kabouye Bishop     UGANDA
Neophytos Kongai Bishop     Alexandria EGYPT Alexandria
Nikiphoros Georgios Konstantinou Metropol     Kinshasha KONGO Kinshasha
Nikodemos Athansios Priangellos Metropol     Cairo EGYPT Cairo
Nikodemos Nicholas Boulaxis Bishop     Johannesburg SOUTHAFRICA Johannesburg
Nikodimos Dimitrios Totkas Bishop     EGYPT
Nikolaos Antoniou Metropol     Cairo EGYPT Cairo
Niphon Nikitas Tsavaris Metropol     Port Said EGYPT Port Said
Panaretos Samuel Kimani Bishop     KENYA
Panteleimon Arathymos Metropol     Brazzaville REPCONGO Brazzaville
Panteleimon Georgios Lampadarios Metropol     Lanham USA Lanham
Petros Georgios Jakumelos Metropol     Addis Ababa ETHIOPIA Addis Ababa
Petros Panagiotis Parginos Metropol     Accra GHANA Accra
Photios Hatziantoniou Bishop    
Porphyrios Konstantinos Skikos Metropol    
Prodromos Panagiotis Katsoulis Bishop    
Proterios Stylianos Pavlopulos Metropol     Petroupolis Attika GREECE Petroupolis Attika
Savvas Basilios Heimonettos Metropol     Khartum SUDAN Khartum
Serafim Georgios Philippou Iakovou Kykottis Metropol     Harare ZIMBABWE Harare
Sergios Kykkotis Metropol     Cape Town SOUTHAFRICA Cape Town
Silvestros Maximos Kisitou Bishop     UGANDA
Themistocles Adamopoulos Bishop    
Theodoros Antonios Dimitriou Metropol     Maputo MOZAMBIQUE Maputo
Theodoros Dridakis Bishop     Alexandria EGYPT Alexandria
Theodosios Tsitsivos Metropol     REPCONGO
Theophilaktos Konstantin Tsoumerkas Metropol     Tripoli LIBYA Tripoli
Vasilios Vasilios Varvelis Bishop     Gaborome BOTSWANA Gaborome