Meletios Meletios Kamiloudes - Names - Orthodoxia
34

Meletios Meletios Kamiloudes

 • Metropol, Katanga
 • Katanga
 • Orthodox Church, P.O.B. 108.
 • Kolwezi
 • KONGO
 • Tel: & Fax: +243-814826813/ 814040100
 • ierapkol_athos@yahoo.gr
 • * Larisa. N12.2. stud Lamia, Fac theol Athens.
 • diak
 • mon Grigoriou Mount Athos.
 • ⊖ ;
 • Kolwezi.
 • ⊕ B Katanga
 • Metropolitan
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.