Gabriel Raftopulos - Names - Orthodoxia
39

Gabriel Raftopulos

 • Metropol, Leontopolis
 • Leontopolis
 • B.P. 2006,
 • Alexandria
 • EGYPT
 • +2-01225316840, +30 6972605467
 • metr.graft@gmail.com
 • * Athen. N8.11. diplom theol Athen. N?
 • diak Athen.
 • ⊖ Serres, Ecumenical Department Holy Synod.
 • archim Alexandria, Protosynkellos Zimbabwe, Exarchos Odessa.
 • Epitropos Alexandria.
 • ⊕ Patr Theodor St. Savva Church Alexandria.
 • B Mareotis, epitropos Alexandria.
 • M Leontopolis.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.