Hierotheos Petrakis - Names - Orthodoxia
46

Hierotheos Petrakis

  • Paparrigopoulou 3,
  • Nikaia
  • 184 52
  • GREECE
  • * N4.10.
  • ⊕ B Eleusis,
  • Patriarchal Vicar Alexandria.
  • acting as assistant of Piraieus
  • Integrated into hierarchy of Patriarchate of Alexandria as "retired hierarch"..
  • passed to the Lord